top of page

Esra Karaduman

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Geleneksel Sanatlar eğitimi tamamlayan Esra Karaduman, ardından özel davet ile Harvard Üniversitesi’nin Floransa’da yer alan Rönesans Araştırmaları Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamış ve orada Batı Rönesans görsel sanat teknikleri üzerine araştırmalar yapmıştır. Sanatçı eğitiminde minyatür sanatı üzerinde yoğunlaşmış olsa da minyatürden ödünç aldığı teknik bilgiyi güncel sanatın dili ile sentezleyerek kendine özgü melez eserler ortaya çıkarır. Minyatürün dolaysız, adeta belge niteliği taşıyan anlatım biçimi sanatçının arzu ettiği esnekliği ve ifade biçimini karşılamaz, ancak minyatürden hem beslenen hem de onu dönüştüren sanatçı kendi kişisel tarihine ve doğu sanat tarihine minyatür tekniğini kullanarak geçmişi referans aldığı bir gönderme yapar. Sanatçı; ''Hatırlama yeniden bir tanımlama süreciyse eğer, geçmişi yeniden üretmek için bilmediğim bir çağda dolaşmaktansa kendi belleğim içinde gezerek kişisel tarihimi oluşturmayı ve yeni bir hikâye yazmayı tercih ediyorum. Bunun içinse minyatürün açık anlamlarından sıyrılıp, olayları birebir çizmek yerine “imgeler sağ kalır” düşüncesiyle hatırlamayı metaforlarla anlatmaya çalışıyorum.'' sözleriyle kendini ifade eder. Karaduman böylece minyatür sanatını klasik bir kitap sanatı olmaktan çıkarıp yeni bir anlatım dili yaratır ve güncel sanatın estetik dili ile minyatür arasında gezinen hibrit eserler ortaya koyar. Eserlerinde daha çok kendi hayat hikayesinden yola çıkarak kurgu ve gerçeklik arasındaki kesitleri resmeden sanatçı, hatıra / hatırlamak, kadınlık halleri, kadın ve doğa arasındaki ilişki gibi konuları kendi ürettiği organik kağıtlar üzerinde çalışarak doğayı ve kadın bedenini merkeze alan eserler üretir. 

 

 

After completing her training in Traditional Arts at Marmara University Faculty of Fine Arts, Esra Karaduman accepted a special invitation to complete her master's degree in Renaissance Studies at Harvard University in Florence, where she studied Western Renaissance visual art techniques. Despite concentrating on miniature art during her study, Esra Karaduman produces distinctive hybrid works by fusing the technical skills she appropriated from miniature with the vocabulary of contemporary art. The artist, who both feeds on and transforms the miniature, uses the miniature technique to make a reference to her own personal history as well as eastern art history. However, the direct, almost documentary form of expression of the miniature does not meet the flexibility and expression style that the artist desires. The artist;If the act of remembering is a redefinition, then I would rather write a new story by travelling through my own memories than stumbling through an unidentified time period trying to recreate the past. "I try to get rid of the clear meanings of the miniature and explain remembering with metaphors, with the idea that "pictures persist," instead of drawing the events verbatim," he says in self-expression. Thus, by divorcing the art of miniature from its traditional status as a book art, Karaduman creates a new language of expression and generates hybrid works that move between the aesthetic languages of contemporary art and miniature. The artist creates works that centre on nature and the female body by tackling themes like memory and remembering, states of femininity, the relationship between women and nature, and the spaces between fiction and reality. Her works are primarily based on her own life story.

EsraK_Portre.jpeg
bottom of page