top of page

Seydi Murat Koç

Üretim süreci boyunca farklı medyumlardan yararlanan Koç, kalın renkli boya tabakalarıyla çizdiği distopik desenleri beyaz impastoyla kaplıyor ve yüzey ile altta yatan renkli zemin arasında yarattığı karşıt bağlantıyla doğa ve insanlık arasındaki varoluşsal mücadeleye dikkat çekiyor. Endüstriyel görünümlü terk edilmiş şehirleri anıtsal mezar taşları görünümünde sunan sanatçı, Anadolu endemik çiçekleri figürleriyle de doğanın bu evrendeki hakimiyetini ön plana çıkarıyor.
 

Utilizing different mediums throughout the production process, Koç covers the dystopian patterns he draws with thick layers of colored paint with white impasto and draws attention to the existential struggle between nature and humanity with the contrasting connection he creates between the surface and the underlying colored ground. Presenting abandoned cities with industrial appearance as monumental tombstones, the artist also highlights the dominance of nature in this universe with the figures of Anatolian endemic flowers.

Seydi Murat Koç Portre_edited.jpg
bottom of page