top of page

Doğu Özgün

Doğu Özgün (1988), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde lisans(2011), yüksek lisans(2016) ve sanatta yeterlilik(2021) programlarını tamamladı. Yüksek Lisans programını resim sanatında uzamsal tekniklerin sanatsal içerik ile ilişkisi üzerine çalıştı. Sanatta yeterliliğini sanat tarihinde türcülük eleştirisi üzerine yazdığı tez ile tamamladı. Güven illüzyonu, merkezi sarsma ve yüzleşme istenci, tekinsizlik ve yabancılaşma kavramları etrafında sanatsal üretimlerine devam ediyor. 2011 yılından beri İstanbul’da, Londra’da ve Köln’de grup sergilerinde ve iş birliklerinde bulundu.

Kişisel sergileri Takma Bıyık (X- ist, 2023), Gece Provası (Mixer, 2020), Palimpsest Hafıza (Harmony Galeri, 2015). Seçili grup sergiler, fuarlar ve yarışmalar arasında Cologne Art Fair (Erinç Seymen ile işbirliği, Zilberman Gallery, Köln, 2023), Art Weeks Akaretler (Ferda Art Platform, 2023) Contemporary İstanbul, (X-ist, 2023), Tek Zeminli Uyumsuz İttifak, (küratör Jale Öner, Akbank Sanat, Istanbul, 2021), Dancing Into One, (Küratör Ezgi Yıldız, Yuvakimyon Rum Kız Lisesi, Istanbul, 2019), Yürüme Mesafesi (Mixer,Istanbul, 2019) Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri (Sakıp Sabancı Müzesi,İstanbul, 2011) yer alıyor.

Sanatçı İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

Doğu Özgün resim, kolaj, gravür, enstalasyon, video ve heykel üretir. Şefkat, hiciv ve eleştirinin aynı anda gözlemlendiği, yakın ama tekinsiz sahneler kurar. İzleyicinin güven algısını mercek altına alır. Türler arasından insan olmanın sancısıyla hesaplaşır, cinsiyet, ırk ve aile meseleleri üzerine düşünür. İdealize edilmiş, arındırılmış ve anıtsallaşmış hiyerarşik fikir ve öğretileri geride bırakma, bu baskıcı öğretilerin açtığı yaraları onarma arzusunu merkeze alır. Özgün’ün sanatında tanıdığımız, aşina olduğumuz, hatırası olan, anılarımızı tetikleyen imgeler izleyiciyle iletişim kurar, bu yakınlık izleyicinin güvenli mesafesini kırılganlaştırır.

 

Doğu Özgün (1988) completed his undergraduate (2011), master's degree (2016) and proficiency in art (2021) programs at Mimar Sinan Fine Arts University. He studied his master's degree program on the relationship between spatial techniques and artistic content in painting. He completed his qualification in art with a thesis he wrote on the criticism of speciesism in art history. He continues his artistic productions around the concepts of the illusion of trust, the will to shake and confront the center, the uncanny and alienation. He has participated in group exhibitions and collaborations in Istanbul, London and Cologne since 2011.

His solo exhibitions are Fake Mustache (X-ist, 2023), Night Rehearsal (Mixer, 2020), Palimpsest Memory (Harmony Gallery, 2015). Selected group exhibitions, fairs and competitions include Cologne Art Fair (collaboration with Erinç Seymen, Zilberman Gallery, Cologne, 2023), Art Weeks Akaretler (Ferda Art Platform, 2023) Contemporary Istanbul, (X-ist, 2023), Tek Zeminli Incompatible Alliance , (curator Jale Öner, Akbank Sanat, Istanbul, 2021), Dancing Into One, (curator Ezgi Yıldız, Yuvakimyon Greek Girls High School, Istanbul, 2019), Walking Distance (Mixer, Istanbul, 2019), Sakıp Sabancı Art Awards (Sakıp Sabancı Museum, Istanbul, 2011).

The artist lives and works in Istanbul.

Doğu Özgün creates paintings, collages, engravings, installations, video and sculptures. He creates intimate but uncanny scenes where compassion, satire and criticism are observed simultaneously. It focuses on the audience's perception of trust. He comes to terms with the pain of being human among species and thinks about gender, race and family issues. It focuses on the desire to leave behind idealized, sanitized and monumentalized hierarchical ideas and teachings and to heal the wounds inflicted by these oppressive teachings. In Özgün's art, images that we know, are familiar with, have memories and trigger our memories communicate with the viewer, and this closeness makes the viewer's safe distance fragile.

1550307359116.jpeg

1988, lives and works in Istanbul.

 

education

2011 Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Painting BA.

2016 Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Painting MA. 2021 Mimar Sinan University, Faculty of Fine Art, Painting- PHD.

 

solo shows

 

2023 Takma Bıyık (Fake Mustache), X-Ist Gallery, Istanbul.
2020 Gece Provası (Night Rehearsal), Mixer Gallery, Istanbul.
2015 Palimpsest Hafıza (Palimpsest Memory), Harmony Gallery, Istanbul.

 

selected group shows

 

2023 Art Cologne Fair, Zilberman Gallery, collaborative work with Erinç Seymen, Cologne.
2023 Art Weeks Art Fair, Ferda Art Platform, Istanbul.
2023 Contemporary Istanbul, X-Ist, Istanbul.

2021 Tek Zeminli Uyumsuz İttifak (The One-Foot Discordant Alliance), curated by Jale Oner, Akbank Sanat, Istanbul.
2019 Dancing Into One, curated by Ezgi Yildiz, Yuvakimyon Rum Girls High School, Istanbul.

2019 Printed’19, Mixer,Istanbul.
2019 Contemporary Istanbul, Mixer, Istanbul.
2019 Yürüme Mesafesi, (Walking Distance) Mixer,Istanbul.
2015 Nuri Iyem Art Award Exhibition, Evin Art Gallery, Istanbul. 2012 Face to Face, Peker Art Gallery, Ankara.
2011 Voyager, Brick Lane Gallery, Londra
2011 Sakip Sabanci Art Award, Sakip Sabanci Museum, Istanbul

bottom of page