top of page

Burcu Gökçek

Burcu Gökçek, insanın kendini gerçekleştirme ve erginlenme sürecininin psiko-spiritüel yönüyle ilgileniyor. Gözlemlerinin kendinde yarattığı yansımaları sanatsal çalışmalarında somutlaştırarak, içsel dünyanın tabiatını yansıtan, birden fazla anlamı olan, imalı formlarla oynuyor. İç ve dış gerçekliği aynı anda içinde barındırabilen sembolik, arketipsel mekanlar kurguluyor. Yarattığı her imge, erginlenme yolculuğunun aşamalarıyla bağlantılı olan, okyanusa atılmış bir çapa görevi görüyor. Bu koordinatlarla oluşturmaya çalıştığı harita ile görünmeyeni görünür kılmayı, içerdekini dışarıya çıkarabilmeyi hedefliyor.

Burcu Gökçek is interested in the psycho-spiritual aspects of the human self-realization and initiation process. By embodying the reflections of her own observations in her artistic works, she plays with suggestive forms reflecting the nature of the inner world and have more than a single meaning. The artist fictionalizes symbolic, archetypal spaces that can contain both internal and external reality simultaneously. Each image she creates acts as an anchor thrown into the ocean, linked to the stages of her initiation journey. With the map she tries to create with these coordinates, she aims to make the invisible visible and bring out what is inside.

BurcuGökçek_Portre.jpg
bottom of page