top of page

Burcu Gökçek

Burcu, gündelik hayatın farklı yönlerini ele alan eserler üretiyor. Görünüşte önemsiz günlük eylemler üzerine ince şiirsel dizeler sunmak için hem resim hem heykel hem de video üzerinde çalışıyor.

 

Gözlemsel çalışmaları genellikle pastoral ve evcil iç mekanlara ve esrarengiz gerilimlere sahip alanlara yansır. Burcu'nun yapıtlarında, sıradan duygu ve hislerin yanı sıra, conditio humana'nın güçlü bir temsili vardır. En tanıdık durumlarda bile kaybolmuş veya bir yabancı gibi hissetme fikrini araştırır. Bu şekilde, yalnızlığımıza, sosyal ve bireysel yer değişimimize ve ayrıca birey ile kolektif arasındaki ilişkiye değinir.

 

Resimlerinde görünür anlatılar yoktur fakat daha çok film kareleri gibi, izleyicinin her bir kompozisyondan önce, sonra ve arasında ayrıntıları doldurduğu bir storyboard önerisi yaratır.

 

1979 yılında Ankara'da doğan Burcu Gökçek, Pratt Institute of New York'tan BFA derecesiyle mezun olmuştur.

 

‘’Metin Necmi Sönmez tarafından kaleme alınmıştır.’’

Burcu creates works that deal with different aspects of everyday life. She works across both painting, sculpture and video to present subtle poetic verses on seemingly insignificant daily actions.

Her observational works often reflect on idyllic and domestic interiors and spaces with uncanny tensions. Within Burcu’s work there is a strong representation of conditio humana, as well as commonplace feelings and emotions. She explores the idea of feeling lost or as a stranger even in the most familiar situations. In this manner she addresses our solitude, social and individual displacement, as well as the relationship between the individual and the collective.

Her paintings have no ostensible narratives but are more like film stills, a suggestion for a storyboard, in which the viewer fills the details before, after and between each composition.

Born in 1979 in Ankara, Burcu Gökçek graduated with BFA from Pratt Institute of New York.

 

‘Text by Necmi Sönmez.’

BurcuGökçek_Portre.jpg
bottom of page