top of page

Buğra Erol

Multidisipliner sanatçı Buğra Erol, deformasyon ve yabancılaştırma kullanarak tuhaf müdahalelerle sanatsal olarak yüklediği gündelik sahnelerin fotografik görüntüleriyle çalışıyor. Sanatsal biçimini, tekniğini ve ortamını fikirlerin ihtiyaçlarına göre seçer, bu nedenle resim, çizim, üç boyutlu nesneler, enstalasyonlar, videolar ve sokak sanatı eserlerinden oluşur. Yapıtları, dünyadaki sorunlu konumumuzu birçok psikolojik ve sosyo-politik boyutta eleştirel bir şekilde gözden geçirerek ciddi bir aktivist olarak çevre suçlarına karşı tutumuna da işaret ediyor.
 

Multidisciplinary artist Buğra Erol works on the photographic images he acquired through his interventions in daily scenes using deformation and alienation techniques. The artist selects his artistic form, technique and medium according to the needs of the ideas, so it consists of paintings, drawings, three-dimensional objects, installations, videos and street art works. His artworks also point to his stance against environmental crime as a serious activist by critically reviewing our problematic position in the world in various psychological and socio-political dimensions.

Buğra Erol_Portre.jpg
bottom of page