top of page

Murat Germen

Murat Germen fotoğrafı bir ifade / araştırma aracı olarak kullanan, İstanbul ile Londra’da yaşayan ve çalışan, 1965 doğumlu bir sanatçı, eğitimci ve arşivci. Fulbright burslusu olarak gittiği Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) mimarlık yüksek lisans derecesini Amerikan Mimarlar Birliği (AIA) Altın Madalyası ile aldı. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri vermekte. Fotoğraf, mimarlık, planlama, yeni medya ve sanat konularında birçok basılı / çevrimiçi yayını olan Germen, uluslararası platformda onlarca konferansa davet almıştır.

 

Murat Germen is an artist, educator and archivist, born in 1965, who uses photography as a means of expression/research and lives and works in Istanbul and London. He received his master's degree in architecture from Massachusetts Institute of Technology (MIT), where he went as a Fulbright scholar, with the American Association of Architects (AIA) Gold Medal. He teaches photography, art and new media courses at Sabancı University Faculty of Arts and Social Sciences. Germen, who has many print / online publications on photography, architecture, planning, new media and art, has been invited to dozens of international conferences.

Murat Germen Portre.jpg
bottom of page